Privacyverklaring
Lianail, gevestigd aan de Vijverzicht 20 2912pn Nieuwerkerk a/s IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die ik verwerk

Lianail verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.


-Voor- en achternaam

-Geslacht

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres (indien nodig voor bv factuur)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Lianail verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-gezondheid

-voet gerelateerde informatie


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Lianail verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

-Lianail verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals

gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

-Lianail verwerkt uw gegevens om passende behandeling toe te passen en/of te adviseren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lianail bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens 7 jaar dit is wettelijk verplicht.


Delen van persoonsgegevens met derden

Lianail verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is in overleg met u.

Lianail blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Hoe ik persoonsgegevens beveilig.

Lianail neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.